Contact:

(0032) 89 568 592
info@spectrumautostyling.com

LoginWachtwoord vergeten?
RegistrerenGebruikersvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN EN GARANTIEVOORWAARDEN: (Nederlands)

De eigendom van de goederen gaat pas over op de koper wanneer de volledige betaling door de verkoper is ontvangen voor alle goederen die zijn geleverd (en alle verleende diensten) op elk moment door de verkoper aan de koper. De koper staat de bedienden of vertegenwoordigers van de verkoper toe zich op het terrein van de koper te begeven en de goederen op elk moment voorafgaand aan de goederen terug te nemen. Zolang de betaling niet heeft plaatsgevonden, kan de koper geen goederen verkopen, verpanden of aanbieden als garantie of onderpandbeveiliging. Indien de goederen (of een van hen) worden omgezet in een nieuw product, ongeacht of deze conversie de vermenging van andere goederen of iets en in welke verhouding dan ook inhoudt, wordt de conversie geacht te zijn uitgevoerd namens de verkoper en de Verkoper heeft de volledige juridische en economische eigendom van de nieuwe producten, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke omgezette goederen met betrekking tot een derde partij, en de Koper vrijwaart de Verkoper in verband hiermee. In geval van niet-betaling op de vervaldag en op verzoek, moet de Koper onmiddellijk alle goederen die niet betaald zijn aan de Verkoper retourneren.

Al onze facturen zijn netto en niet-verdisconteerbaar en zijn betaalbaar in ons voordeel voorafgaand aan of op de datum van levering.

In geval van niet-betaling op de vervaldag en op verzoek heeft het bedrijf recht op rente over achterstallige bedragen tegen een rentevoet die is goedgekeurd door de Belgische wetgeving per maand.

Hierboven, om de 8 (acht) dagen dat de betaling onbetaald blijft, wordt een bedrag van 20% aangerekend met een minimum van € 37,18 (euro) voor schadevergoeding.

Indien de onderneming nalaat de betaling van de rente of enige verdraagzaamheid te factureren of te vorderen, doet dit geen afbreuk aan de rechten van de onderneming. Rente zal onmiddellijk opeisbaar zijn op aanvraag. Facturen die niet worden betaald, worden zonder voorafgaande waarschuwing aan 'Euler Hermes' aangeboden voor incasso. Het bedrijf heeft ook recht op vergoeding van alle externe of aanvullende kosten en uitgaven die redelijkerwijs zijn gemaakt bij de handhaving van zijn rechten op grond van deze clausule, inclusief, maar niet beperkt tot, de betaling van makelaarskosten en juridische kosten en onkosten ongeacht of deze voor of na de legale processen. Rente op deze uitgaven zal, zoals uiteengezet in de clausule hiervan, over de rente ontstaan ​​vanaf de datum waarop de uitgaven zijn gedaan.

Al onze aanbiedingen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor goederen die niet beschikbaar zijn of prijsfouten op onze website. We behouden ons ook het recht voor om bestellingen te weigeren ..

Opgegeven levertijden zijn bij benadering en er is geen verantwoordelijkheid voor niet-beschikbaarheid of te late levering van goederen.

Wij verbinden ons ertoe dat zakelijke orders die van werknemers worden ontvangen, worden gemaakt met toestemming van de directeuren / bedrijfseigenaar (s). We behouden ons het recht voor om prijzen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle prijzen zijn af fabriek Spectrum exclusief BTW, tenzij anders schriftelijk vermeld. Eventuele extra kosten voor verpakking enz. Worden afzonderlijk op de factuur getoond.

Alle leveringen moeten worden gecontroleerd bij ontvangst en ondertekend voor dienovereenkomstig indien beschadigd met bezorgers. Beschadigde goederen die niet bij aflevering zijn ondertekend, worden niet voor claim geaccepteerd. Alle andere klachten dienen binnen 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de goederen schriftelijk te worden ingediend. Klachten na deze datum worden niet meer geaccepteerd. In het geval van terug te sturen goederen, zijn deze kosten de verantwoordelijkheid van de koper.

We behouden ons het recht voor om relevante transportkosten of opslagkosten in rekening te brengen voor goederen die klanten hebben besteld en de levering ervan hebben geweigerd.

Alle goederen die worden geretourneerd, moeten zich in de originele verpakking bevinden.

Gespecialiseerde bestellingen (wielen geboord of gebouwd om te bestellen), complete sets waarin banden zijn gemonteerd, worden niet geaccepteerd voor annulering of retour.

Garanties zijn van garanties per fabrikant / distributeur.

Nieuwe gemonteerde wielen worden niet geaccepteerd voor retournering. Goederen die zichtbare schade of schade door verkeerd gebruik, agressieve reinigingsproducten, steenslag, enz. Bevatten, worden niet voor garantie geaccepteerd.

Alle wielen zijn bedekt met een garantie van structurele en lakafwerking van ten minste 12 maanden, behalve

Chroom, geanodiseerde en gepolijste oppervlakken die niet worden gegarandeerd vanwege hun delicate aard en externe factoren zoals: steenslag, straatzout, agressieve reinigingsproducten, enz ...

Tyre garanties zijn naar eigen goeddunken van de fabrikant of distributeur en hun beslissing is definitief. Wanneer banden onder de garantie vallen, is de terugbetalingswaarde gerelateerd aan de hoeveelheid gebruik / treadware.

Het is bij de aankoop verantwoordelijkheid en kosten om goederen aan ons te retourneren die mogelijk onder de garantie vallen. Als na inspectie de goederen niet onder de garantie vallen, worden alle kosten die door ons worden gemaakt, doorgestuurd naar de klant.

Alle garantieaanspraken moeten vergezeld zijn van een originele factuur als bewijs van aankoop en zijn alleen geldig voor de oorspronkelijke koper.

Controleer of de wielen de juiste maat hebben en geschikt zijn voor het voertuig waarop u ze monteert. Probeer altijd eerst de wielen van het voertuig om de juiste montage te controleren voordat u de banden monteert. Het is de bandenmonteur of personen die de wielen / banden op de verantwoordelijkheid van het voertuig monteren om te controleren of de wielen en banden aan het voertuig zijn bevestigd.

Hints en tips voor de verzorging van je wielen:

Om ervoor te zorgen dat uw wielen hun oorspronkelijke afwerking behouden, raden wij u aan ze regelmatig te wassen met warm water met een zachte, niet-schurende doek. Er wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor schade die ontstaat door agressieve wielreinigers / wasmiddelen / autowasstraten of stoomreinigers.

Waxen met je wielen kan helpen het oppervlak te beschermen en toekomstige reiniging eenvoudiger te maken.

Tijdens het winterseizoen raden we aan om je wielen te verwisselen voor een geschikte winterset, omdat straatzouten zeer agressief zijn, vooral in de richting van verchroomde en gepolijste onderdelen.

Opgegeven levertijden zijn bij benadering en er is geen verantwoordelijkheid voor niet-beschikbaarheid of te late levering van goederen.

Er wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor eventuele schade aan de eindgebruiker.

Opmerking: controleer na het monteren van nieuwe wielen / banden altijd de moeren / bouten van het koppel en de bandenspanning na 30 en 100 kilometer

Het kopiëren, afdrukken of gebruiken van informatie op onze website of ander materiaal is ten strengste verboden zonder onze schriftelijke toestemming en wordt beschermd door internationale auteursrechtwetten.

Alle verkopen en commerciële activiteiten worden uitgevoerd volgens de Belgische wetgeving via de rechtbanken van Tongeren (België).

Spectrum Autostyling bvba
Verloren Kost 94
(ingang via Kromme Kamp 2)
3680 Maaseik
Belgium

Tel: (+32) 089 568592
Info@spectrumautostyling.com

<p>ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN EN GARANTIEVOORWAARDEN: (Nederlands)</p> <p>De eigendom van de goederen gaat pas over op de koper wanneer de volledige betaling door de verkoper is ontvangen voor alle goederen die zijn geleverd (en alle verleende diensten) op elk moment door de verkoper aan de koper. De koper staat de bedienden of vertegenwoordigers van de verkoper toe zich op het terrein van de koper te begeven en de goederen op elk moment voorafgaand aan de goederen terug te nemen. Zolang de betaling niet heeft plaatsgevonden, kan de koper geen goederen verkopen, verpanden of aanbieden als garantie of onderpandbeveiliging. Indien de goederen (of een van hen) worden omgezet in een nieuw product, ongeacht of deze conversie de vermenging van andere goederen of iets en in welke verhouding dan ook inhoudt, wordt de conversie geacht te zijn uitgevoerd namens de verkoper en de Verkoper heeft de volledige juridische en economische eigendom van de nieuwe producten, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke omgezette goederen met betrekking tot een derde partij, en de Koper vrijwaart de Verkoper in verband hiermee. In geval van niet-betaling op de vervaldag en op verzoek, moet de Koper onmiddellijk alle goederen die niet betaald zijn aan de Verkoper retourneren.</p> <p>Al onze facturen zijn netto en niet-verdisconteerbaar en zijn betaalbaar in ons voordeel voorafgaand aan of op de datum van levering.</p> <p>In geval van niet-betaling op de vervaldag en op verzoek heeft het bedrijf recht op rente over achterstallige bedragen tegen een rentevoet die is goedgekeurd door de Belgische wetgeving per maand.</p> <p>Hierboven, om de 8 (acht) dagen dat de betaling onbetaald blijft, wordt een bedrag van 20% aangerekend met een minimum van € 37,18 (euro) voor schadevergoeding.</p> <p>Indien de onderneming nalaat de betaling van de rente of enige verdraagzaamheid te factureren of te vorderen, doet dit geen afbreuk aan de rechten van de onderneming. Rente zal onmiddellijk opeisbaar zijn op aanvraag. Facturen die niet worden betaald, worden zonder voorafgaande waarschuwing aan 'Euler Hermes' aangeboden voor incasso. Het bedrijf heeft ook recht op vergoeding van alle externe of aanvullende kosten en uitgaven die redelijkerwijs zijn gemaakt bij de handhaving van zijn rechten op grond van deze clausule, inclusief, maar niet beperkt tot, de betaling van makelaarskosten en juridische kosten en onkosten ongeacht of deze voor of na de legale processen. Rente op deze uitgaven zal, zoals uiteengezet in de clausule hiervan, over de rente ontstaan ​​vanaf de datum waarop de uitgaven zijn gedaan.</p> <p>Al onze aanbiedingen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor goederen die niet beschikbaar zijn of prijsfouten op onze website. We behouden ons ook het recht voor om bestellingen te weigeren ..</p> <p>Opgegeven levertijden zijn bij benadering en er is geen verantwoordelijkheid voor niet-beschikbaarheid of te late levering van goederen.</p> <p>Wij verbinden ons ertoe dat zakelijke orders die van werknemers worden ontvangen, worden gemaakt met toestemming van de directeuren / bedrijfseigenaar (s). We behouden ons het recht voor om prijzen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle prijzen zijn af fabriek Spectrum exclusief BTW, tenzij anders schriftelijk vermeld. Eventuele extra kosten voor verpakking enz. Worden afzonderlijk op de factuur getoond.</p> <p>Alle leveringen moeten worden gecontroleerd bij ontvangst en ondertekend voor dienovereenkomstig indien beschadigd met bezorgers. Beschadigde goederen die niet bij aflevering zijn ondertekend, worden niet voor claim geaccepteerd. Alle andere klachten dienen binnen 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de goederen schriftelijk te worden ingediend. Klachten na deze datum worden niet meer geaccepteerd. In het geval van terug te sturen goederen, zijn deze kosten de verantwoordelijkheid van de koper.</p> <p>We behouden ons het recht voor om relevante transportkosten of opslagkosten in rekening te brengen voor goederen die klanten hebben besteld en de levering ervan hebben geweigerd.</p> <p>Alle goederen die worden geretourneerd, moeten zich in de originele verpakking bevinden.</p> <p>Gespecialiseerde bestellingen (wielen geboord of gebouwd om te bestellen), complete sets waarin banden zijn gemonteerd, worden niet geaccepteerd voor annulering of retour.</p> <p>Garanties zijn van garanties per fabrikant / distributeur.</p> <p>Nieuwe gemonteerde wielen worden niet geaccepteerd voor retournering. Goederen die zichtbare schade of schade door verkeerd gebruik, agressieve reinigingsproducten, steenslag, enz. Bevatten, worden niet voor garantie geaccepteerd.</p> <p>Alle wielen zijn bedekt met een garantie van structurele en lakafwerking van ten minste 12 maanden, behalve</p> <p>Chroom, geanodiseerde en gepolijste oppervlakken die niet worden gegarandeerd vanwege hun delicate aard en externe factoren zoals: steenslag, straatzout, agressieve reinigingsproducten, enz ...</p> <p>Tyre garanties zijn naar eigen goeddunken van de fabrikant of distributeur en hun beslissing is definitief. Wanneer banden onder de garantie vallen, is de terugbetalingswaarde gerelateerd aan de hoeveelheid gebruik / treadware.</p> <p>Het is bij de aankoop verantwoordelijkheid en kosten om goederen aan ons te retourneren die mogelijk onder de garantie vallen. Als na inspectie de goederen niet onder de garantie vallen, worden alle kosten die door ons worden gemaakt, doorgestuurd naar de klant.</p> <p>Alle garantieaanspraken moeten vergezeld zijn van een originele factuur als bewijs van aankoop en zijn alleen geldig voor de oorspronkelijke koper.</p> <p>Controleer of de wielen de juiste maat hebben en geschikt zijn voor het voertuig waarop u ze monteert. Probeer altijd eerst de wielen van het voertuig om de juiste montage te controleren voordat u de banden monteert. Het is de bandenmonteur of personen die de wielen / banden op de verantwoordelijkheid van het voertuig monteren om te controleren of de wielen en banden aan het voertuig zijn bevestigd.</p> <p>Hints en tips voor de verzorging van je wielen:</p> <p>Om ervoor te zorgen dat uw wielen hun oorspronkelijke afwerking behouden, raden wij u aan ze regelmatig te wassen met warm water met een zachte, niet-schurende doek. Er wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor schade die ontstaat door agressieve wielreinigers / wasmiddelen / autowasstraten of stoomreinigers.</p> <p>Waxen met je wielen kan helpen het oppervlak te beschermen en toekomstige reiniging eenvoudiger te maken.</p> <p>Tijdens het winterseizoen raden we aan om je wielen te verwisselen voor een geschikte winterset, omdat straatzouten zeer agressief zijn, vooral in de richting van verchroomde en gepolijste onderdelen.</p> <p>Opgegeven levertijden zijn bij benadering en er is geen verantwoordelijkheid voor niet-beschikbaarheid of te late levering van goederen.</p> <p>Er wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor eventuele schade aan de eindgebruiker.</p> <p>Opmerking: controleer na het monteren van nieuwe wielen / banden altijd de moeren / bouten van het koppel en de bandenspanning na 30 en 100 kilometer</p> <p>Het kopiëren, afdrukken of gebruiken van informatie op onze website of ander materiaal is ten strengste verboden zonder onze schriftelijke toestemming en wordt beschermd door internationale auteursrechtwetten.</p> <p>Alle verkopen en commerciële activiteiten worden uitgevoerd volgens de Belgische wetgeving via de rechtbanken van Tongeren (België).</p>

Spectrum Autostyling have been the Benelux's leading
Alloy wheels supplier since 1992.